Wypożyczalnia Międzybiblioteczna umożliwia korzystanie w celach naukowych i dydaktycznych ze zbiorów innych bibliotek krajowych. Do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej uprawnieni są:

  • pracownicy WSPol;
  • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSPol;
  • doktoranci WSPol.

Warunkiem korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej jest posiadanie konta w Bibliotece oraz brak jakichkolwiek zaległości wobec Biblioteki WSPol.

 

W celu złożenia zamówienia należy wypełnić rewers międzybiblioteczny i złożyć go osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej (parter Biblioteki, pokój 34). Rewers powinien zawierać dokładne dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji.

Studenci i doktoranci powinni złożyć też wniosek o udzielenie pomocy w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, potwierdzony przez opiekuna lub promotora pracy.

 

Formularze do pobrania:

Rewers międzybiblioteczny (plik PDF, 96 KB)
Wniosek o udzielenie pomocy w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (plik PDF, 186 KB)

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Korzystania ze Zbiorów Biblioteki, Rozdział 3.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425