Biblioteka gromadzi rozprawy doktorskie i prace magisterskie powstałe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i udostępnia je wyłącznie w celach naukowych.

Zainteresowani uprawnieni do skorzystania z nich (patrz Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki, Rozdział 6) powinni wypełnienić wniosek i przekazać go do Działu Informacji Naukowej (II piętro, pok. nr 230).

Formularz do pobrania:

Wniosek o udostępnienie prac magisterskich / rozpraw doktorskich (plik PDF, 489 KB)

Rozprawy doktorskie i prace magisterskie można przeglądać w poniższych bazach:

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 20:00
Sobota: 10:00 - 18:00

Dział Zbiorów Niejawnych

Poniedziałek - środa: 7:30 - 19:00
Czwartek: 7:30 - 16:00
Piątek: 7:30 - 15:00
Sobota: nieczynne


Czytelnia

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 20:00
Sobota: 10:00 - 15:00

Dział Informacji Naukowej

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 16:00
Sobota: nieczynne

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 12:00 - 15:00
Środa - piątek: 8:00 - 16:00
Sobota - nieczynne

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425