Biblioteka gromadzi rozprawy doktorskie i prace magisterskie powstałe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i udostępnia je wyłącznie w celach naukowych.

Zainteresowani uprawnieni do skorzystania z nich (patrz Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki, Rozdział 6) powinni wypełnienić wniosek i przekazać go do Działu Informacji Naukowej (II piętro, pok. nr 230).

Formularz do pobrania:

Wniosek o udostępnienie prac magisterskich / rozpraw doktorskich (plik PDF, 489 KB)

 

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425