Wykaz czasopism krajowych dostępnych w Bibliotece WSPol w 2022 r.

Aklot
Alkoholizm i Narkomania
Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka
Białostockie Studia Prawnicze
Bibliotekarz
Biuletyn Informacyjny "Warmia i Mazury, Polska, UE"
Biuletyn IPN
Cenne Bezcenne Utracone
Charaktery
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Człowiek i Dokumenty
Do Rzeczy
Drogownictwo
Dzieje Najnowsze
Dziennik Gazeta Prawna
Eastern European Journal Of Transnational Relations
Edukacja Ustawiczna Dorosłych
eForensic Magazine – czasopismo dostępne wyłącznie w Bibliotece Cyfrowej WSPol
Ekonomista
Ekspert Ochrony Informacji – czasopismo dostępne wyłącznie w Bibliotece Cyfrowej WSPol
Ekspert Ochrony Informacji
Europejski Przegląd Sądowy
Forum
Forum Akademickie
Forum Prawnicze
Forum Scientiae Oeconomia
Forum Służby Więziennej
Foto Kurier
Gazeta Olsztyńska
Gazeta Policyjna
Gazeta Wyborcza
Glosa
Humanizacja Pracy
Internal Security
IT Professional
Journal Of Modern Science
Karta
Kontrola Państwowa
Kronika Sejmowa
Książki. Magazyn Do Czytania
Kultura Bezpieczeństwa
Kultura i Społeczeństwo
Kurek Mazurski
Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Kwartalnik Policyjny
Kwartalnik Prawa Prywatnego
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
Literatura Na Świecie
Magazyn Autostrady
Monitor Podatkowy
Monitor Prawniczy
Na Ratunek
National Geographic
Newsweek Polska
Niebieska Linia
Nowa Technika Wojskowa
Nowe Książki
Obronność
Ochrona Mienia i Informacji
Organizacja i Kierowanie
Orzecznictwo NSA
Orzecznictwo Sądów Polskich
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
Palestra
Pani
Państwo i Prawo
Patrol
Paragraf Na Drodze
Personel i Zarządzanie
Pies. Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce
Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji
Policyjne Forum Szkoleniowe
Policyjny Głos Mazowsza
Polityka
Polityka Społeczna
Poradnik Gazety Prawnej
Poradnik Językowy
Prawo Asekuracyjne
Press
Prison Systems Review
Probacja
Problemy Kryminalistyki
Problemy Ochrony Granic
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Prokuratura i Prawo
Przegląd
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Przegląd Biblioteczny
Przegląd Komunikacyjny
Przegląd Historyczno-Wojskowy
Przegląd Nauk o Obronności
Przegląd Organizacji
Przegląd Policyjny
Przegląd Pożarniczy
Przegląd Prawa Handlowego
Przegląd Prawa Handlowego
Przegląd Psychologiczny
Przegląd Sądowy
Przegląd Sportowy
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Przegląd Zachodni
Rejent
Remedium
Rocznik z Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Rzeczpospolita
Samorząd Terytorialny
Security And Defence Quarterly
Security Forum
Serwis Informacyjny Uzależnienia
Specjal Ops
Sieci
Sport Dla Wszystkich
Sprawy Międzynarodowe
Stołeczny Magazyn Policyjny
Strzał
Studia Prawnicze
Studia Socjologiczne
Świat Problemów
Transport Miejski i Regionalny
Twórczość
Tygodnik Powszechny
Tygodnik Szczytno
Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy
Wiadomości Statystyczne
Wojskowy Przegląd Prawniczy
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Zagadnienia Informacji Naukowej
Zagadnienia Społeczne
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
Zeszyty Naukowe SGSP
Zeszyty Prawnicze
Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:45
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 15:45


Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:45
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425