Biblioteka Cyfrowa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie powstała dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach finansowania działalnośći upowszechniającej naukę (DUN). Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w roku 2015 otrzymała środki na realizację zadania pt. "Biblioteka Cyfrowa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie". W ramach realizacji zadania 944/P-DUN/2015 pod koniec roku 2015 serwis został uruchomiony i rozpoczęto publikacje zbiorów cyfrowych.

Biblioteka Cyfrowa WSPol powstała w celu udostępniania zasobów cyfrowych przydatnych w realizacji badań naukowych i prac dydaktycznych, a także w celu digitalizacji unikatowych pozycji. Digitalizacja i publikacja w wersji cyfrowej pozwala na ochronę i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych zagrożonych degradacją, a jednocześnie umożliwa dostęp do nich szerszemu gronu odbiorców.

Biblioteka Cyfrowa WSPol udostępnia głównie wydawnictwa zwarte i czasopisma powstałe przed 1945 r. o tematyce policyjno-prawniczej, które cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników z całej Polski, a które są rzadko dostępne w innych bibliotekach.