e-Biblioteka Szkół Policji to materiały dydaktyczne i publikacje gromadzone w ramach e-Bibliotek Szkół Policji w Polsce. Mateteriały dotyczą wielu tematów szkoleniowych i udostępniane są w formie plików PDF.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425