"Artykuły z czasopism i opracowań zbiorowych" to baza w katalogu bibliotecznym, zawierająca opisy artykułów z wybranych czasopism polskich od 2003 r. dostępnych w Czytelni Biblioteki WSPol oraz opisy artykułów z opracowań zbiorowych. Obecnie (stan na 28.09.2020 r.) baza zawiera 44 272 artykuły dotyczące prawa, dziedzin policyjnych i pokrewnych, odpowiadających typowym potrzebom informacyjnym użytkowników Biblioteki WSPol.

W roku akademickim 2020/2021 Czytelnia biblioteki oferuje usługę bezpłatnego skanowania artykułów z czasopism i wydawnictw zbiorowych, znajdujących się w jej zasobach. 

Zasady na jakich Biblioteka oferuje usługę skanowania

  • Usługa skierowana jest do studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, kształcących się w trybie zdalnym. 
  • Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedno zamówienie na tydzień.
  • Można zamówić do 30 stron tekstu oryginalnego (nie skanów).
  • Skany będą zapisane do czarno-białych plików PDF bez OCR.
  • Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu.
  • Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy wykonania skanów (materiałów wydanych przed 1950 r., publikacji będących w złym stanie).

Usługa skanowania - składanie zamówienia

Po znalezieniu interesującego nas artykułu, należy wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., który będzie zawierał:

  • tytuł wiadomości - w tytule proszę wpisać "Skan artykułu".
  • dane identyfikujące osobę, która zamawia - proszę podać imię, nazwisko i nr albumu.
  • dane bibliograficzne zamawianego fragmentu (dane te można skopiować z zakładki "Rewers", znajdującej się w katalogu)

W przypadku artykułu z czasopism: autora artykułu, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, nr, strony np.

Będziejewska-Michalska M., Prawna ochrona przed hejtem, Policja 997, 2020, nr 6, s. 8-10

W przypadku artykułu z wydawnictwa zbiorowego należy podać: autora artykułu, tytuł artykułu, tytuł książki, w której zawarta jest publikacja (cytata wydawnicza), strony, sygnaturę np.

Bieńkowska D., Przemoc wobec kobiet jako wyzwanie dla współczesnej wiktymologii//W: Przemoc w rodzinie, S.147-159, 164708-CZYT, 159.9


Biblioteka nie udziela zezwoleń na publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze swoich zbiorów, a podlegających ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Z przesłanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego (art. 23 ust.) oraz dydaktycznego (art. 27 ust.). Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego dokonane przez osobę składającą zamówienie.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425