Stan księgozbioru biblioteki na dzień 30.06.2021 r. :

ogółem - 222.212 wol.
 
  • książki - 213.403 wol.
  • czasopisma - 7.723 wol.
  • zbiory specjalne - 1.086 poz.
  • prenumerowane czasopisma krajowe - 161 tyt.
  • prenumerowane czasopisma zagraniczne - 20 tyt.

 

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425