Stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2020 r. :

ogółem - 220.571 wol.
 
  • książki - 211.857 wol.
  • czasopisma - 7.629 wol.
  • zbiory specjalne - 1.085 poz.
  • prenumerowane czasopisma krajowe - 176 tyt.
  • prenumerowane czasopisma zagraniczne - 19 tyt.

 

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425