Biblioteka WSPol jest komórką organizacyjną Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie realizującą zadania w zakresie pomocy dydaktycznej, naukowej i usługowej. Jest jedyną policyjną biblioteką naukową w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie istnieje pod tą nazwą od września 1991 r., tj. od momentu przekształcenia Wyższej Szkoły Policji MSW w uczelnię policyjną.

Nasza książnica jest częścią Szkoły i głównie wspomaga prawidłową realizację programu, ale nie zamykamy się na czytelników z zewnątrz. Z Biblioteki mogą korzystać studenci zaprzyjaźnionych uczelni oraz wszyscy studenci mieszkający na terenie powiatu szczycieńskiego. Czytelnię mogą odwiedzać studenci uczelni cywilnych, a także wszyscy mieszkańcy Szczytna.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425