Główne zadania Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie nauki to:

  • Prowadzenie polityki państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego.
  • Przygotowywanie strategiczne rozwiązań, dbanie o wdrażanie programów i funduszy unijnych.
  • Wspieranie rozwoju polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.
  • Odpowiadanie za sprawy środowiska akademickiego - studentów, doktorantów i naukowców.
  • Dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką.
  • Wspieranie naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej, rozwoju karier i prowadzenia nowatorskich badań poprzez programy i inicjatywy.