Serwisy WWW w Polsce o tematyce Open Access

Wybrane otwarte repozytoria cyfrowe i agregatory danych

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425