Aby zamówić książki, skorzystać z e-Publikacji czy sprawdzić stan swojego konta należy zalogować się w systemie bibliotecznym Aleph. Logowania dokonujemy na stronie katalogu pod adresem:

https://aleph.wspol.edu.pl/F

Pierwsze logowanie

Każde konto posiada domyślne hasło. Hasło to, ze względów bezpieczeństwa należy zmienić na własne (po zalogowaniu widoczna jest opcja "zmiana hasła"). W zależności od rodzaju czytelnika loginem i pierwszym hasłem są:

Studenci (Elektroniczna Legitymacja Studencka)

Login i hasło: NR PESEL

Słuchacze kursów długich (zbliżeniowa imienna karta wstępu):

Login: ST+numer karty, Hasło: nazwisko bez polskich znaków

Pozostali czytelnicy biblioteki

Login i hasło: ciąg znaków pod kodem kreskowym karty papierowej