E-zasoby udostępniane przez Bibliotekę

Cyfrowe wersje książek wydanych przez Wydawnictwo WSPol. Dostęp zdalny jest możliwy po zalogowaniu na swoje konto biblioteczne. Następnie należy przejść do zakładki „E-Publikacje”.
Licencjonowane zbiory, do których Biblioteka wykupiła dostęp na platformie PWN IBUK Libra.
Serwis Biblioteki Narodowej zawierający miliony publikacji cyfrowych. Spoza sieci Uczelni dostępne są wszystkie zbiory nie chronione prawem autorskim. Są one oznaczone zielonym kółkiem.
Platforma dLibra umożliwia zdalny dostęp do czasopism i książek powstałych przed 1945 r. o tematyce policyjno-prawnej.
Baza dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Zawiera Czasopisma naukowe i książki różnych wydawców, gazety i inne publikacje. 

Inne zasoby dostępne on-line

Multiwyszukiwarka FBC umożliwia dostęp do zbiorów udostępnianych przez większość bibliotek cyfrowych w Polsce.
Polska biblioteka cyfrowa, udostępnia zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.
Repozytorium udostępnia różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty.
Biblioteka cyfrowa zawierająca zbiory stanowiące kulturowe dziedzictwo związane z Wojskiem Polskim oraz nowe treści w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności.
Baza danych zawiera spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe.
Ogólnodostępne czasopismo gromadzące w internetowej bazie danych angielskie streszczenia artykułów i rozpraw, które ukazały się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej, przede wszystkim w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech.
Ogólnodostępny indeks czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych.