Pytania i odpowiedzi związane z deponowaniem i przechowywaniem danych badawczych
 1. Czy dane wtórne wytworzone w trakcie realizacji projektu mogą być przechowywane po zakończeniu projektu w repozytorium Wyższej Szkoły Policji?
  Odp. Będą deponowane w kolekcji instytucjonalnej WSPol w repozytorium RepOD, prowadzonym przez ICM Uniwersytetu Warszawskiego.

 2. Czy dane wtórne mogą być przechowywane w repozytorium Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przez 10 lat?
  Odp. Będą przechowywane bezterminowo.

 3. Jaki jest adres internetowy repozytorium Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie?
  Odp. https://repod.icm.edu.pl/

 4. Czy repozytorium danych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przestrzega zasad FAIR Data?
  Odp. RepOD przestrzega zasad FAIR.

 5. Czy Wyższa Szkoła Policji tworzy regularne kopie zapasowe danych zgromadzonych w repozytorium danych?
  Odp. RepOD tworzy takie kopie.

 6. Jakie unikalne identyfikatory można zastosować do danych wtórnych i kto powinien je wytworzyć (uzyskać) i przydzielić do poszczególnych zbiorów?
  Odp. DOI, otrzymuje się od administratora RepOD.

 7. Czy w Wyższej Szkole Policji funkcjonuje specjalista ds. jakości danych odpowiedzialny za ocenę zgormadzonych zbiorów?
  Odp. Nie, propagatorzy otwartego dostępu zgłaszają postulat stworzenia nowego zawodu tzw. „data steward” ale u nas nie ma kogoś takiego.

 8. Kto odpowiada za zarządzanie danymi po umieszczeniu ich w repozytorium Wyższej Szkoły Policji, a więc kto będzie opiekunem danych w rozumieniu zapisów Narodowego Centrum Nauki?
  Odp. Po zamieszczeniu danych w RepOD za ich bezpieczeństwo odpowiada administrator ale dysponentem jest autor za pośrednictwem osoby wprowadzającej dane – pracownika IKB.

 9. Czy udostępnienie danych w repozytorium Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie będzie wiązało się z kosztami? Jeżeli tak, jakie to będą koszty i w jaki sposób będą uregulowane?
  Odp. Udostępnienie danych odbywa się bezkosztowo.

 10. Jakie standardy metadanych wykorzystywane są do opisu danych przechowywanych w repozytorium Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie? Przykłady: DDI - Data Documentation Initiative, Encoded Archival Description (EAD).
  Odp. W kolekcji WSPol będzie możliwość skonfigurowania tego, jakie schematy metadanych będą wykorzystywane przy wprowadzaniu danych. Aktualnie w repozytorium dostępne są: schemat metadanych cytowania zawierający minimalny zestaw metadanych konieczny do nadania numeru ODI, schemat metadanych geoprzestrzennych, schemat metadanych dla nauk społecznych i humanistycznych, astronomii i astrofizyki oraz nauk o życiu. Eksport wprowadzonych metadanych możliwy jest natomiast w formatach: DDI, JSON-LD, OAI_ORE, JSON, DataCite, OpenAIRE oraz Dublin Core. Biorąc pod uwagę specyfikę dziedzinową WSPol, prawdopodobnie najważniejsze będą schematy DataCite (ważny dla wszystkich bez wyjątku) oraz DDI (dla nauk społecznych), a także OpenAIRE ze względu na wymogi NCN (odp. Wojciech Fenrich, ICM UW).

 11. Jak przedstawia się procedura przeniesienia danych zgormadzonych i wytworzonych w projekcie do repozytorium Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
  Odp. Wszystko zostało opisane w Zarządzeniu nr 79/2022 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zasad, trybu przekazywania oraz zamieszczania w otwartym repozytorium danych badawczych.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 15:30


Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:30
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425