Informujemy, że biblioteka rozpoczęła wysyłkę kodów PIN, na dostęp do zbiorów IBUK Libra w roku akademickim 2021/2022. Kody wydane w poprzednim roku akadmickim straciły ważność i aby nadal korzystać z zasobów IBUKa, należy ponownie złożyć wniosek.

Formularz on-line dostępny jest po zalogowaniu na konto biblioteczne w systemie ALEPH. Po zalogowaniu na konto należy otworzyć formularz pod linkiem "Uzyskaj dane dostępowe do serwisów" a następnie podać adres e-mail, na który biblioteka ma wysłać dane dostępowe.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425