Informujemy, że biblioteka rozpoczęła wysyłkę kodów PIN, na dostęp do zbiorów IBUK Libra w roku akademickim 2020/2021. Jednocześnie informujemy, że kody wydane w poprzednim roku akadmickim straciły ważność i aby nadal korzystać z zasobów IBUKa, należy ponownie złożyć wniosek o wydanie kodu PIN.

Aby ułatwić czytelnikom dostęp do IBUK Libra i EBSCO Host, biblioteka przygotowała formularz on-line dostępny po zalogowaniu na konto biblioteczne w systemie Aleph. Po zalogowaniu na konto należy otworzyć formularz dostępny pod linkiem "Uzyskaj dane dostępowe do serwisów" a następnie podać adres e-mail, na który biblioteka ma wysłać dane dostępowe.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425