Informujemy, że biblioteka rozpoczęła wysyłkę kodów PIN, na dostęp do zbiorów IBUK Libra w roku akademickim 2021/2022. Kody wydane w poprzednim roku akadmickim straciły ważność i aby nadal korzystać z zasobów IBUKa, należy ponownie złożyć wniosek.

Formularz on-line dostępny jest po zalogowaniu na konto biblioteczne w systemie ALEPH. Po zalogowaniu na konto należy otworzyć formularz pod linkiem "Uzyskaj dane dostępowe do serwisów" a następnie podać adres e-mail, na który biblioteka ma wysłać dane dostępowe.

Katalog artykułów z czasopism i opracowań zbiorowych, dostępny w katalogu biblioteki, zyskał nową funkcjonalność. Wszystkie artykuły z opracowań zbiorowych zostały połączone z rekordami prac zbiorowych, z których pochodzą. Jest to możliwe przez odpowiednie pola o nazwach "Jest częścią" oraz "Zawiera"

Pole "Jest częścią" jest wyświetlane w opisie artykułu i stanowi link do rekordu pracy zbiorowej w katalogu głównym. Zobacz przykład rekordu artykułu
Pole "Zawiera" jest wyświetlane w opisie pracy zbiorowej w katalogu głównym. Pole te stanowią swoisty spis treści wszystkich skatalogowanych artykułów. Zobacz przykład rekordu pracy zbiorowejStrona Biblioteki WSPol rozszerzona została o nowe menu o nazwie "e-Źródła". Zawiera ono najważniejsze zewnętrzne źródła materiałów cyfrowych dostępnych w Internecie, które mogą stanowić dobre uzupełnienie do zasobów i usług oferowanych przez naszą bibliotekę. 

Zbiory te, udostępniane w lokalnych jak i ogólnopolskich repozytoriach, agregowane są za pomocą multiwyszukiwarek udostępnianych przez największe i najnowocześniejsze centra danych, prowadzone przez instytucje takie jak Biblioteka Narodowa, Uniwersytet Warszawski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425