Zachęcamy do korzystania z informacji na temat otwartych danych badawczych. Uniwersytet Warszawski opublikował broszury pt. "Jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych" i "Prawne aspekty otwierania danych badawczych - przewodnik". Broszura dotycząca danych badawczych uwzględnia także informacje dotyczące Repozytorium Otwartych Danych RepOD.

Jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych (wersja PDF, 1.8 MB)
Prawne aspekty otwierania danych badawczych (wersja PDF, 0.9 MB)

Informujemy, że weszło w życie nowe Zarządzenie Nr 134/2022 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie trybu przekazywania oraz rejestrowania i upowszechniania dorobku naukowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on oraz Repozytorium CeON. Jednocześnie traci moc Zarządzenie nr 11/2019 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu przekazywania oraz rejestrowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników i funkcjonariuszy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

W celu wprowadzenia danych do Systemu Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz repozytorium CeON zobowiązuje się pracowników i funkcjonariuszy WSPol do zgłaszania do Biblioteki WSPol publikacji naukowych na aktualnie obowiązujących formularza zgłoszeniowych, będących załącznikami do w/w Zarządzenia.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie Biblioteki WSPol: Zgłaszanie publikacji naukowych

Osoby do kontaktu:
Marzena Bukowska, tel. 733 5695, Marlena Słuchocka, tel. 733 5698

Pytania, z którymi może spotkać się badacz/naukowiec WSPol podczas tworzenia planu zarządzania danymi badawczymi (Data Management Plan - DMP). Plan zarządzania danymi jest częstym elementem wymaganym przez grantodawców. Dziękujemy kom. dr Pawłowi Olberowi za pomoc w przygotowaniu zestawienia.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia

Poniedziałek - środa: 10:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:45
Sobota: 10:00 - 15:00

Informacja naukowa

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 15:45


Czytelnia

Poniedziałek - środa: 12:00 - 20:00
Czwartek - piątek: 10:00 - 15:45
Sobota: 10:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425