Strona Biblioteki WSPol rozszerzona została o nowe menu o nazwie "e-Źródła". Zawiera ono najważniejsze zewnętrzne źródła materiałów cyfrowych dostępnych w Internecie, które mogą stanowić dobre uzupełnienie do zasobów i usług oferowanych przez naszą bibliotekę. 

Zbiory te, udostępniane w lokalnych jak i ogólnopolskich repozytoriach, agregowane są za pomocą multiwyszukiwarek udostępnianych przez największe i najnowocześniejsze centra danych, prowadzone przez instytucje takie jak Biblioteka Narodowa, Uniwersytet Warszawski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu.

Informujemy, że biblioteka rozpoczęła wysyłkę kodów PIN, na dostęp do zbiorów IBUK Libra w roku akademickim 2020/2021. Jednocześnie informujemy, że kody wydane w poprzednim roku akadmickim straciły ważność i aby nadal korzystać z zasobów IBUKa, należy ponownie złożyć wniosek o wydanie kodu PIN.

Aby ułatwić czytelnikom dostęp do IBUK Libra i EBSCO Host, biblioteka przygotowała formularz on-line dostępny po zalogowaniu na konto biblioteczne w systemie Aleph. Po zalogowaniu na konto należy otworzyć formularz dostępny pod linkiem "Uzyskaj dane dostępowe do serwisów" a następnie podać adres e-mail, na który biblioteka ma wysłać dane dostępowe.

Od 5 października 2020 r. Czytelnia Biblioteki WSPol uruchamia nową usługę, skierowaną do studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, kształcących się w trybie zdalnym. Usługa bezpłatnego skanowania artykułów z czasopism i wydawnictw zbiorowych umożliwi dostęp do artykułów, znajdujących się w bazie "Artykuły z czasopism i opracowań zbiorowych", które nie są dostępne w wersji cyfrowej.

Szczegółowy opis usługi znajduje się na stronie WWW biblioteki w menu Zasoby -> Artykuły z czasopism bądź bezpośrednio po tym adresem:

https://biblioteka.wspol.edu.pl/pl/zasoby/artykuly-z-czasopism

 

Dane kontaktowe

Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

biblioteka@wspol.edu.pl
Tel. 47 733 5425